SiêuGiáRẻ Tổng đại lý | Vé Máy Bay Siêu Giá Rẻ
Trang chủ»Điều kiện - Điều khoản

Điều khoản sử dụng

Điều kiện - Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG:

 1. Trang web www.sieugiare.com (sau đây gọi là “Trang Web”) do Công Ty Cổ phần ROTOM (sau đây gọi là “Siêu Giá Rẻ”) quản lý. Người truy cập hoặc người dùng (sau đây gọi là “bạn” hoặc “Người Dùng”) vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang Web và dịch vụ được cung cấp bởi Siêu Giá Rẻ, đối tác và/hoặc Công ty du lịch (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) thông qua Trang Web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Thuật ngữ “Bạn”, “của bạn”, “Người Dùng” và “của Người Dùng” được sử dụng trong Điều khoản Sử dùng này bao hàm bất kỳ người nào truy cập Trang Web và những người mà bạn mua Dịch vụ cho. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng được quy định dưới đây.
 2. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Những Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, sấm sét, bão/siêu bão/lốc xoáy, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker tấn công các mạng lưới internet hoặc các loại virus vi tính gây ra tắc nghẽn hoặc làm giảm chất lượng dịch vụ, sản phẩm.
 3. Siêu Giá Rẻ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra do xảy ra sự kiện bất khả kháng.

2. CÁC ĐIỀU CHỈNH CỦA Siêu Giá Rẻ:

 1. Xin lưu ý rằng, chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước. Nếu có thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử Dụng này, Siêu Giá Rẻ sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh trên trang này và ngày mà Điều khoản Sử dụng được sửa đổi lần cuối.
 2. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản Sử Dụng, bạn chấp thuận những thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm đọc các Điều Khoản này mỗi trước khi sử dụng dịch vụ.
 3. Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên Trang Web và chính sách bảo mật được thông qua bởi Siêu Giá Rẻ tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”). Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều khoản Sử dụng này.

3. DỊCH VỤ CỦA Siêu Giá Rẻ:

 1. Trang Web tên miền www.sieugiare.com các tính năng, các nội dung, các thông tin và các điều khoản được cung cấp và cập nhật bởi Siêu Giá Rẻ, thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Siêu Giá Rẻ.
 2. Đội ngũ của Siêu Giá Rẻ thực hiện trách nhiệm hỗ trợ người dùng theo Điều khoản Sử dụng bằng điện thoại, email, tin nhắn sms, số fax, thư và trực tiếp tại văn phòng theo khung giờ làm việc của Siêu Giá Rẻ... Khung giờ làm việc có thể thay đổi theo tình hình thực tế mà không cần báo trước và sẽ được cập nhật trên Trang Web. Siêu Giá Rẻ không giải quyết các yêu cầu của hành khách trong dịp nghỉ lễ theo lịch quy định của Nhà nước. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên Trang Web.
 3. Phạm vi cung cấp dịch vụ của Siêu Giá Rẻ:
  • Thông qua Trang Web, Siêu Giá Rẻ cung cấp một nền tảng công cụ trực tuyến để bạn tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ của các hãng hàng không khác nhau, nơi lưu trú và/hoặc địa điểm tham quan. Bằng cách đưa một lệnh đặt chỗ thông qua Trang Web, bạn có thể đặt các Dịch vụ được mô tả trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, vé tham quan và/hoặc các dịch vụ khác được cập nhật bởi Siêu Giá Rẻ. Thêm vào đó, Siêu Giá Rẻ bảo lưu quyền từ chối lệnh đặt chỗ của bạn tùy theo quyết định riêng của Siêu Giá Rẻ mà không cần phải đưa ra lời giải thích cho việc từ chối đó theo quy định trong Điều khoản Sử dụng này.
  • Siêu Giá Rẻ có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung. Siêu Giá Rẻ cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.
  • Siêu Giá Rẻ không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Siêu Giá Rẻ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ.
  • Hồ sơ đặt chỗ không phải là vé và/hoặc voucher điện tử và không có giá trị thực hiện các Dịch vụ. Siêu Giá Rẻ sẽ cung cấp vé và/hoặc voucher điện tử qua email, tin nhắn sms hoặc vé và/hoặc voucher giấy trực tiếp tại văn phòng Siêu Giá Rẻ sau khi nhận được thanh toán khớp với số tiến Tổng giá được thông báo bởi Siêu Giá Rẻ qua email, điện thoại, tin nhắn sms hoặc trực tiếp tại văn phòng và tiến hành xuất vé và/hoặc voucher.
  • Xảy ra những thay đổi về điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường mà có thể dẫn đến những thay đổi trong một thời gian ngắn khiến thông tin và/hoặc giá được cung cấp không chính xác hoặc không hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, Siêu Giá Rẻ có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức về sự thay đổi. Bạn có thể chấp nhận các phương án sau:
   • (a) Chấp nhận thanh toán thêm khoản tiền chênh lệch.
   • (b) Nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Siêu Giá Rẻ nếu bạn quyết định huỷ đặt chỗ theo thông tin tài khoản mà hành khách bay cung cấp hoặc nhận tiền mặt tại văn phòng của Siêu Giá Rẻ.
   • (c) Bảo lưu số tiền đã thanh toán tại Siêu Giá Rẻ cho đến khi nhân đội ngũ hỗ trợ của Siêu Giá Rẻ tìm được lựa chọn thay thế thích hợp nhất với các tiêu chí của bạn.
  • Bất kể sự chậm trễ nào trong quá trình thanh toán từ phía Người Dùng cũng có thể dẫn đến tình trạng không thể thực hiện được đặt chỗ và gây trở ngại cho Siêu Giá Rẻ trong quá trình xuất vé và/hoặc voucher.
 4. Dịch vụ cung cấp vé máy bay và vé máy bay giá rẻ:
  • Siêu Giá Rẻ cung cấp vé máy bay và vé máy bay giá rẻ cho hành khách với tư cách là đại lý cấp 1 được công nhận bởi Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho các hãng hàng không truyền thống và trực thuộc sự quản lý của IATA (BSP Airlines). Riêng đối với các hãng hàng không giá rẻ (LCC) và các hãng hàng không không trực thuộc sự quản lý của IATA (non-BSP Airlines), Trang Web cung cấp vé máy bay và vé máy bay giá rẻ thông các hợp đồng được ký kết trực tiếp với LCC và non-BSP.
  • Siêu Giá Rẻ có trách nhiệm thay mặt các hãng hàng không ký kết hợp đồng vận chuyển với hành khách với tư cách là đại lý cấp I được IATA công nhận.
  • Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm về chất lượng tàu bay, chất lượng dịch vụ, phương án thực hiện hợp đồng bay giữa hãng hàng không và hành khách và thái độ chăm sóc khách hàng, sự an toàn của các hãng hàng không.
  • Giá vé máy bay trên Trang Web bao gồm:
   • (a) Giá vé do hãng hàng không được xác định trực tiếp từ hệ thống liên kết trực tiếp với các hãng máy bay mà Siêu Giá Rẻ hợp tác.
   • (b) Các loại phí thuế sân bay.
   • (c) Các loại phí hành lý mà hành khách có quyền tùy chọn.
   • (d) Phí dịch vụ của Siêu Giá Rẻ.
   • Các loại phí cộng lại được Siêu Giá Rẻ gọi là “Tổng Giá Vé”. Thông tin về “Tổng Giá Vé” này được Siêu Giá Rẻ có trách nhiệm thông báo công khai và minh bạch tới hành khách trước khi hành khách tiến hành thanh toán và xuất vé.
  • Phí dịch vụ được dựa vào chi tiết hành trình, điểm đến, hãng bay và Siêu Giá Rẻ sẽ thông báo chi tiết đến khách hàng khi trong quá trình tiến hành đặt chỗ. Phí dịch vụ này không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào sau khi Siêu Giá Rẻ thực hiện xuất vé cho hành khách.
  • Siêu Giá Rẻ không xác nhận, và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến vé máy bay được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp và có sẵn, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào (bao gồm cả các lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (cho dù do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời và/hoặc cục bộ đối với Trang Web hoặc lý do khác), không chính xác, nhầm lẫn hoặc thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Điều này bao gồm tất cả thông tin trên Trang Web hoặc các nền tảng khác của Siêu Giá Rẻ trong đó liên quan đến loại máy bay, sơ đồ chỗ ngồi, khoảng cách ghế, hệ thống giải trí trên chuyến bay và WiFi, hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến các tiện ích trên chuyến bay.

4. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG:

 1. Sử dụng Nội dung:
  • Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Trang Web này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trang Web này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.
  • Nếu Siêu Giá Rẻ đồng ý cho bạn quyền truy cập vào Trang Web và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng việc truy cập Trang web phù hợp với Điều khoản Sử dụng này. Siêu Giá Rẻ có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước việc điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Trang Web này.
  • Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế liệt kê trong Trang Web này và Nội dung được truy cập thông qua Trang Web và sẽ không vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc bằng các cách khai thác khác Trang web này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.
 2. Trách nhiệm của Siêu Giá Rẻ đối với Trang Web và Nội dung:
  • Siêu Giá Rẻ không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Trang web này. Siêu Giá Rẻ không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp. Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Trang Web này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó.
  • Trong mọi trường hợp, Siêu Giá Rẻ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Trang web.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

 1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này thuộc về Siêu Giá Rẻ hoặc đã được cấp phép cho Siêu Giá Rẻ để sử dụng trên Trang web. Trang Web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan hiện hành, các công ước quốc tế. Bạn cam kết rằng:
  • Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ.
  • Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy.
  • Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại sẽ bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Siêu Giá Rẻ hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo quyền tác giả của Nội dung đó.

6. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:

 1. Mối quan hệ của các bên:
  • Siêu Giá Rẻ không có mối quan hệ đặc biệt với bạn hoặc ủy thác trách nhiệm cho bạn để truy cập và sử dụng Trang Web này. Bạn thừa nhận rằng Siêu Giá Rẻ không kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến:
   • (a) Việc những người dùng truy cập vào Trang Web này.
   • (b) Nội dung mà bạn truy cập thông qua Trang Web này.
   • (c) Các tác động của Nội dung trang web đến bạn.
   • (d) Cách thức mà bạn có thể diễn giải hoặc sử dụng Nội dung.
   • (e) Những hành động mà bạn có thể thực hiện như một kết quả của việc đã tiếp xúc với Nội dung.
 2. Dịch vụ và nhận xét:
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp Dịch vụ trên Trang Web này và các đề xuất có thể được đưa ra bởi các Nhà Cung Cấp hoặc các Người dùng của Trang web. Siêu Giá Rẻ không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác của các mô tả ở bất kỳ nơi nào về Dịch vụ hoặc liên quan đến các đề xuất Dịch vụ được cung cấp hoặc mua bán thông qua Trang Web.
 3. Quyền miễn trừ trách nhiệm chung:
  • Trang web này, bao gồm tất cả nội dung, phần mềm, chức năng, tài liệu và thông tin được cung cấp sẵn hoặc được truy cập thông qua Trang web, được cung cấp trên cơ sở “sẵn có”. Trong mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, Siêu Giá Rẻ không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với nội dung trên Trang web này hoặc các tài liệu, thông tin và các chức năng có thể truy cập được thông qua Trang web, đối với Dịch vụ hoặc các liên kết dẫn đến các bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến việc truyền tải các thông tin nhạy cảm thông qua Trang web này hoặc cho khả năng của Nhà Cung Cấp, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không có sự vi phạm hoặc việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự truyền tải nào đến và từ Trang web này là không được bảo mật và các thông tin liên lạc của bạn có thể được đọc hoặc bị chặn bởi những người khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bằng việc gửi các thông tin cho Siêu Giá Rẻ và bằng việc đăng tải thông tin trên Trang web, bao gồm các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động, không có mối quan hệ bí mật, ủy thác, ngụ ý theo hợp đồng hoặc mối quan hệ khác nào được tạo giữa bạn và Siêu Giá Rẻ ngoài việc tuân thủ theo Điều khoản sử dụng này.
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không giữ hoặc tìm cách giữ cho Siêu Giá Rẻ chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Siêu Giá Rẻ không phải là một bên tham gia trong bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào. Siêu Giá Rẻ không kiểm soát và không đảm bảo sự an toàn của bất kỳ giao dịch, các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động nào cũng như tính chính xác, xác thực của bất kỳ danh sách hoặc nội dung nào khác được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào trên Trang web này.
 4. Quyền miễn trừ trách nhiệm phạm vi dịch vụ:
  • Bạn cần đảm bảo có đầy đủ giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc đi sử dụng dịch vụ của Nhà Cung Cấp theo pháp luật Việt Nam, luật hàng không và các quy định pháp luật khác có liên quan. Để thực hiện được điều này, bạn cần cung cấp các thông tin đúng như trên giấy tờ tuỳ thân tại thời điểm thực hiện đặt chỗ và thanh toán.
  • Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm nếu hành khách không thực hiện đúng mục 6.4.1 sau khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán.
  • Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm trong trường hợp đặt chỗ và thanh toán không thực hiện thành công vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống liên kết), hết chỗ, tăng giá từ Nhà Cung Cấp hoặc các trường hợp bất khả kháng.
  • Sau khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán, các Nhà Cung Cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các trường hợp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
  • Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm nếu nguyên nhân được xác định là do trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn do các Nhà Cung Cấp gây ra.
  • Trong mọi trường hợp, mọi mức phí bồi thường sẽ bằng với mức phí dịch vụ mà hành khách đã chi trả cho Siêu Giá Rẻ trong quá trình hoàn thành đặt chỗ và thanh toán.

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ THANH TOÁN:

 1. Siêu Giá Rẻ không đảm bảo rằng tất cả các phương thức thanh toán sẽ được áp dụng như nhau cho các đặt chỗ khác nhau. Phương thức thanh toán cũng có thể tuỳ thuộc vào tính chất của các Nhà Cung Cấp khác nhau và chính sách của Siêu Giá Rẻ tại thời điểm hiện hành.
 2. Các phương thức thanh toán có thể áp dụng như sau:
  • (a) Thẻ tín dụng.
  • (b) Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Siêu Giá Rẻ.
  • (c) Thanh toán qua các đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trên Trang Web.
  • (d) Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Siêu Giá Rẻ hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà Siêu Giá Rẻ có tài khoản.
 3. Bạn đồng ý rằng ngày thanh toán sẽ là ngày Siêu Giá Rẻ nhận đủ Tổng giá đã được thông báo qua email, tin nhắn sms, điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng. Tổng giá có thể thanh toán bằng các phương thức đã được thông báo qua email, tin nhắn sms, trực tiếp tại văn phòng hoặc điện thoại. Ngoài ra, phương thức thanh toán cũng được đăng tải trong mục “Thanh toán” trên Trang Web. Các khoản thanh toán chỉ được giải quyết trong giờ làm việc của Siêu Giá Rẻ.
 4. Đối với tất cả các hình thức đặt vé máy bay, bạn lưu ý rằng Tổng Giá Vé không được đảm bảo sẽ không thay đổi cho đến khi nhận được thanh toán, xuất vé và vé xuất xong. Không thoả một trong ba điều kiện thanh toán vé, tiến hành xuất vé xuất vé xong, Siêu Giá Rẻ sẽ không đảm bảo giá vé sẽ không có sự thay đổi so với thời điểm đặt chỗ. Và tại bất cứ giai đoạn này trước khi xuất vé xong, nếu Tổng Giá Vé có thay đổi, Siêu Giá Rẻ có nghĩa vụ thông báo cho bạn qua email, tin nhắn sms, điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng. Việc thông báo này được thực hiện trong giờ làm việc của Siêu Giá Rẻ được đăng tải trên trang web Siêu Giá Rẻ.
 5. Nếu bạn có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp, vui lòng cung cấp thông tin hóa đơn ngay sau khi thanh toán hoặc chậm nhất trong vòng 72 tiếng kể từ khi hoàn tất thanh toán, sau thời điểm này hóa đơn sẽ được mặc định xuất theo tên hành khách và không được xuất lại hoặc điều chỉnh dưới mọi hình thức.

8. THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG:

 1. Bạn đồng ý rằng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện thông qua các phương thức sau:
  • (a) Thanh toán qua hệ thống tích hợp trên website Siêu Giá Rẻ.
  • (b) Thanh toán qua đối tác cổng thanh toán của Siêu Giá Rẻ.
  • (c) Thanh toán qua các máy cà thẻ được phát hành bởi ngân hàng.
 2. Trách nhiệm: Bạn chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình theo đúng các điều kiện mà Bạn đã đăng ký với công ty phát hành thẻ tín dụng. Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc sử dụng thẻ tín dụng của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về độ tin cậy của các thông tin về thẻ tín dụng bằng cách cập nhật vào các biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng để thực hiện mua Dịch vụ. Bằng việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, bạn đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của thẻ tín dụng này hoặc chủ sở hữu thẻ tín dụng đã đồng ý cho bạn được phép dùng này. Siêu Giá Rẻ có thể yêu cầu bạn hoàn thành một bản kê khai thẻ tín dụng để xác định rõ danh tính của chủ thẻ trước khi chấp thuận việc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Trong trường hợp này, bạn cần hoàn thành bản kê khai thẻ tín dụng và gửi lại cho Siêu Giá Rẻ trước thời hạn đặt chỗ. Nếu bạn không hoàn thành bản kê khai đúng thời hạn, đặt chỗ có thể không thực hiện được. Trong trường hợp có nghi ngờ về sự chính xác của thông tin thẻ tín dụng hoặc về danh tính của chủ thẻ, Siêu Giá Rẻ có quyền từ chối việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và thông báo lại ngay cho bạn.
 3. Cụ thể, bạn đồng ý rằng để thực hiện việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn cần cung cấp các thông tin sau cho Siêu Giá Rẻ:
  • (a) Họ và Tên của chủ sở hữu thẻ tín dụng.
  • (b) Loại thẻ tín dụng.
  • (c) Số thẻ tín dụng.
  • (d) Thời gian hết hạn thẻ.
  • (e) Mã CVV2/CVC2 (ba chữ số cuối cùng trong mặt sau của thẻ tín dụng)
 4. Bạn đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin nói trên về thẻ tín dụng cho Siêu Giá Rẻ không đồng nghĩa với việc đơn vị phát hành thẻ sẽ đồng ý cho bạn thực hiện khoản thanh toán này. Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thanh toán bị từ chối và sẽ thông báo ngay cho bạn khi việc thanh toán bị từ chối. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn các hình thức thanh toán khác.
 5. Bạn đồng ý rằng với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, tài khoản thẻ tín dụng của Người sẽ dụng sẽ bị thu một khoản tương đương với Tổng Giá Vé trả cho Siêu Giá Rẻ và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có).
 6. Bằng việc cung cấp các thông tin như đã chỉ ra trong mục 8.3 ở trên, bạn đồng ý dùng thẻ tín dụng để trả một số tiền tương đương với tổng giá cho Siêu Giá Rẻ và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có). Việc trả tiền này được hiểu là việc thanh toán theo đặt chỗ.
 7. Việc xác thực thẻ tín dụng của bạn chỉ được thực hiện trong giờ làm việc của Siêu Giá Rẻ đã được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp bạn thực hiện thanh toán đặt chỗ bằng thẻ tín dụng trực tiếp tại văn phòng hoặc thông qua điện thoại với đội ngũ nhân viên của Siêu Giá Rẻ, vé và/hoặc voucher sẽ được xuất ngay nếu thẻ tín dụng được chấp thuận thanh toán. Trong trường hợp thẻ bị từ chối, Siêu Giá Rẻ sẽ thông báo ngay cho bạn.
 8. Trong trường hợp bị gian lận thẻ tín dụng hoặc người khác sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập tức ngay khi nhận biết về hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng này. Trong trường hợp này, Siêu Giá Rẻ khước từ trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp gian lận thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn do người khác gây ra, bất kể trong trường hợp gian lận hoặc việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua các Dịch vụ của Siêu Giá Rẻ. Siêu Giá Rẻ không có nghĩa vụ bồi thường hoặc hoàn trả khoản tiền thanh toán được xem như là kết quả của việc gian lận này. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ đặt chỗ trái phép hoặc hành vi gian lận nào được thực hiện trên Siêu Giá Rẻ, bạn phải liên hệ với Siêu Giá Rẻ ngay lập tức.
 9. Để thực hiện việc đặt chỗ, yêu cầu bạn phải trên mười tám (18) tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch (hoặc có sự ủy quyền từ người giám hộ hợp pháp của bạn). Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn sở hữu, được phát hành mang tên bạn, và chắc chắn rằng có đủ tiền để chi trả các khoản phí giao dịch. Bạn chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên danh nghĩa của bạn hoặc trên tài khoản của bạn.

9. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG:

 1. Bạn có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận của đặt chỗ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Bạn sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là Siêu Giá Rẻ đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

10. THANH TOÁN TIỀN MẶT TẠI VĂN PHÒNG:

 1. Bạn có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của Siêu Giá Rẻ. Bạn cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà Siêu Giá Rẻ có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, bạn có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài khoản ngân hàng của Siêu Giá Rẻ có trong “Thanh toán” đăng tải trên trang web Siêu Giá Rẻ.

11. THANH TOÁN QUA CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ:

 1. Bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử tích hợp trên trang web Siêu Giá Rẻ. Tại bước thanh toán sẽ dẫn tới trang web của đơn vị cung cấp cổng thanh toán để bạn có thể thực hiện việc thanh toán qua cổng thanh toán điện tử mà bạn chọn.
 2. Sau khi đã truy cập vào trang web, bạn cần tuân theo các quy định, thông báo và hướng dẫn của trang web.
 3. Siêu Giá Rẻ không phải là người quản lý trang web thanh toán của các cổng thanh toán, do vậy Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm về các việc có liên quan tới việc thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử. Việc thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử được thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận giữa bạn với đơn vị cung cấp cổng thanh toán. Siêu Giá Rẻ không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào có liên quan tới việc thanh toán qua cổng thanh toán điện tử, bao gồm cả các sai sót xảy ra do bạn cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ khi thực hiện thanh toán.
 4. Sau khi thực hiện việc thanh toán bằng cổng thanh toán điện tử, bạn sẽ nhận được một xác nhận về việc thanh toán đã thành công từ Siêu Giá Rẻ hoặc đơn vị cung cấp cổng thanh toán. Trong vòng tối đa 1 giờ kể từ khi thực hiện việc thanh toán, nếu bạn không nhận được xác nhận về việc thanh toán đã thành công, bạn cần liên lạc ngay với Siêu Giá Rẻ (trong giờ làm việc của Siêu Giá Rẻ được đăng tải trên Trang Web) để được hỗ trợ giải quyết.
 5. Thời điểm mà việc thanh toán đã thành công là thời điểm mà Siêu Giá Rẻ đã nhận được xác nhận về việc bạn đã thanh toán từ đơn vị cung cấp cổng thanh toán.

12. HỦY VÉ:

 1. Bạn chấp thuận rằng các Nhà Cung Cấp có thể hủy vé và/hoặc voucher vì một số lý do chủ quan từ hãng hàng không hoặc vì các lý do bất khả kháng. Nhà Cung Cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy vé và/hoặc voucher. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Nhà Cung Cấp, Siêu Giá Rẻ sẽ thông báo ngay cho bạn cũng như giải pháp đề nghị của các Nhà Cung Cấp.
 2. Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Siêu Giá Rẻ trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Trang web. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả vào tài khoản bạn đã thanh toán cho Siêu Giá Rẻ hoặc tại văn phòng.
 3. Trong mọi trường hợp hủy vé, các khoản phí dịch vụ mà bạn đã trả cho Siêu Giá Rẻ sẽ không được trả lại.

13. ĐỔI VÉ:

 1. Bạn chấp thuận rằng các Nhà Cung Cấp có thể thay đổi các thông số của vé và/hoặc voucher (ví dụ thay đổi giờ khởi hành, thời gian quá cảnh, cổng tàu bay, v.v…) vì một số lý do chủ quan từ Nhà Cung Cấp hoặc vì các lý do bất khả kháng. Nhà Cung Cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Nhà Cung Cấp, Siêu Giá Rẻ sẽ thông báo ngay cho bạn cũng như giải pháp đề nghị của các Nhà Cung Cấp.
 2. Đối với Dịch vụ vé máy bay, thông thường các Hãng hàng không truyền thống và các LCC không cho phép việc đổi tên hành khách. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu hãng hàng không cho phép đổi tên hành khách thì Siêu Giá Rẻ sẽ thực hiện việc đổi tên theo yêu cầu của bạn có thu phí thay đổi (nếu có) và Phí dịch vụ của Siêu Giá Rẻ được thông báo qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng Siêu Giá Rẻ.
 3. Siêu Giá Rẻ bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang Web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Siêu Giá Rẻ cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

14. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:

 1. Bạn có thể đăng ký để trở thành thành viên của Trang Web hoàn toàn miễn phí.
 2. Để có Tài khoản truy cập, bạn buộc phải đăng ký thành viên.
 3. Bạn đăng ký thành viên bằng cách hoàn thành bản đăng ký thành viên có trên Trang Web.
 4. Bản đăng ký thành viên có một số trường bắt buộc, việc đăng ký thành viên chỉ thực hiện được nếu các trường này có đầy đủ thông tin.
 5. Trong bản đăng ký thành viên bạn cần cung cấp những thông tin cần thiết để tạo tài khoản của bạn trên Trang Web. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để thực hiện đặt chỗ, thanh toán và các sử dụng cho các dịch vụ khác do Siêu Giá Rẻ cung cấp.
 6. Sau khi nhận được bản đăng ký thành viên từ bạn, Siêu Giá Rẻ sẽ gửi một bản xác nhận đăng ký thành viên cùng với tên tài khoản, mật khẩu truy cập (User/Password) và một đường dẫn để kích hoạt tài khoản. Để hoàn thành việc đăng ký tài khoản, bạn cần thực hiện theo các hướng dẫn trong bản xác nhận đăng ký thành viên. Sau khi hoàn thành việc kích hoạt tài khoản, bạn có thể sử dụng tài khoản của mình.

15. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 1. Siêu Giá Rẻ là đơn vị quản l‎ý các dữ liệu cá nhân của bạn.
 2. Siêu Giá Rẻ cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn được dùng cho mục đích:
  • (a) Thực hiện đặt chỗ, thanh toán và làm trung gian trong việc ký kết hợp đồng vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác theo hợp đồng mua dịch vụ.
  • (b) Cung cấp các dịch vụ điện tử.
  • (c) Đảm bảo liên lạc giữa bạn và Siêu Giá Rẻ.
 3. Bạn có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử l‎ý các dữ liệu này.
 4. Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.
 5. Siêu Giá Rẻ cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ Luật pháp của nước Việt nam và Siêu Giá Rẻ sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.
 6. Siêu Giá Rẻ khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các hệ thống thanh toán.
 7. Bạn có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu theo thông tin “Liên hệ” được Siêu Giá Rẻ đăng tải trên Trang Web.

16. CHẤM DỨT:

 1. Chấm dứt bởi Siêu Giá Rẻ:
  • Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực duy trì khi bạn sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ. Siêu Giá Rẻ có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy bỏ mọi thông tin liên quan đến tư cách thành viên của bạn. Siêu Giá Rẻ cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả Dịch vụ và quyền truy cập vào Trang Web ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản sử dụng này.
   • Hiệu lực chấm dứt:
    • Nếu Điều khoản sử dụng này bị chấm dứt do vi phạm của bạn, Siêu Giá Rẻ bảo lưu quyền hủy bỏ mọi vé và/hoặc vouchers chưa thanh toán mà bạn có thể đã mua trước thời điểm chấm dứt nói trên mà không phải bồi hoàn hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

17. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG:

 1. Trách nhiệm của tất cả bạn, bất kể quốc tịch và điểm đến, là kiểm tra với lãnh sự quán của quốc gia mà bạn sẽ viếng thăm về các yêu cầu nhập cảnh hiện tại.
 2. Bởi vì các yêu cầu thị thực và sức khỏe có thể thay đổi mà không cần thông báo, Siêu Giá Rẻ khuyên bạn xác minh các yêu cầu về thị thực và sức khỏe với lãnh sự quán thích hợp trước khi khởi hành.
 3. Siêu Giá Rẻ đặc biệt khuyên bạn nên mua một hợp đồng bảo hiểm du lịch toàn diện trước khi khởi hành.

18. KHIẾU NẠI:

 1. Bạn có quyền khiếu nại về những dịch vụ được cung cấp bởi Siêu Giá Rẻ.
 2. Nội dung khiếu nại của bạn cần có:
  • (a) Lý do khiếu nại.
  • (b) Thông tin bạn bao gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại phải có xác nhận của người sử dụng.
   • Siêu Giá Rẻ sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
   • Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 18.2, người có thẩm quyền đại diện Siêu Giá Rẻ sẽ thông báo ngay cho bạn và hướng dẫn bạn hoàn thành hồ sơ khiếu nại. Siêu Giá Rẻ chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi bạn hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 18.2.
   • Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử, điện thoại theo thông tin “Liên hệ” được đăng tải trên Trang Web hoặc trực tiếp tại văn phòng của Siêu Giá Rẻ.

19. BẢN TIN:

 1. Bản tin Siêu Giá Rẻ (Bản tin) là dịch vụ nhằm cung cấp cho bạn những thông tin thương mại thông qua thư điện tử. Bản tin này sẽ được gửi đến bạn theo yêu cầu và khi bạn đồng ý nhận các bản tin.
 2. Để nhận Bản tin, bạn cần:
  • (a) Gửi yêu cầu và cung cấp địa chỉ thư điện tử theo mẫu có sẵn tại trang thông tin điện tử Siêu Giá Rẻ và đồng ‎ý tiếp nhận Bản tin.
  • (b) Có một địa chỉ thư điện tử đang hoạt động.
 3. Bạn có thể từ chối việc tiếp tục nhận Bản tin bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng đường dẫn trong Bản tin hoặc gửi thông báo từ chối nhận Bản tin tới Siêu Giá Rẻ.

20. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG:

 1. Các tài liệu đi kèm theo văn bản này là một phần không thể tách rời của văn bản này.
 2. Tất cả các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền Việt nam, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện.
 3. Bản Điều khoản sử dụng được đăng tải trên Trang Web và tại văn phòng của Siêu Giá Rẻ.


Siêu Giá Rẻ là thương hiệu sản phẩm của:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROTOM

346 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế: 0109256987

Email: admin@sieugiare.vn

Mobile: 0983411455

Copyright ® by SiêuGiáRẻ. All Rights Reserved.